Vervoer

In overleg met alle betrokkenen willen we tot de best mogelijke oplossing komen. Dit verschilt per locatie of de woonvoorziening van de cliënt. Daarom ontvangt u verdere informatie via de persoonlijk begeleider of de zorg-/regiomanager.

Vervoer naar locaties Ipse de Bruggen
Vanaf 1 juni begint het opstarten van het vervoer voor cliënten

Aanpassen website

Op dit moment zijn we bezig met de opstart die de komende weken verder gaat. We nemen daarbij natuurlijk strikt de maatregelen in acht. Voor Kind & Jeugd (0 tot en met 18 jaar) heeft dit beperkte impact op de ritten. Voor Volwassenzorg is de impact groter omdat cliënten veelal geen persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen dragen en vervoerders daardoor met maximaal twee cliënten in een auto of vier cliënten in een busje mogen rijden. Dit zal eveneens een impact hebben op cliënten, de vervoerders en onze organisatie. We hebben wekelijks contact met onze vervoerders en monitoren continue de stand van zaken. Er is niet te zeggen hoe zich dit gaat ontwikkelen en hoe lang dit gaat duren.

In overleg met alle betrokkenen willen we tot de best mogelijke oplossing komen. Dit verschilt per locatie of de woonvoorziening van de cliënt. Daarom ontvangt u verdere informatie via de persoonlijk begeleider of de zorg-/regiomanager.

Hieronder een stroomschema over de maatregelen

Bekijk hier het sectorprotocol zorgvervoer

 

Ga terug