Update 3 juli

update 3 juli aanpassing bezoekregeling

Per 1 juli wordt het bezoek aan cliënten uitgebreid tot 4 vaste bezoekers uit kleine kring (ouders, broers, zussen, (vaste) vriend(in)). 

We hebben verschillende bezoekvormen waarbij we kijken naar de medische risicofactoren en het vermogen om 1,5 meter afstand te houden. Dat betekent dat bezoek bijvoorbeeld buiten ontvangen wordt of met een fysieke scheiding. Bij een kwetsbare cliënt kan een mondneusmasker gebruikt worden.

-> Bekijk hier het stroomschema en de verschillende bezoekvormen

Alle cliënten ontvangen met ingang van 15 juni een veilige vorm van bezoek. Cliënten die thuis zijn en voor wie de zorg door verwanten te zwaar wordt, kunnen terugkeren naar de woning. Dit in afstemming met de persoonlijk begeleider van de cliënt en overweging van het besmettingsrisico.

Familie thuis bezoeken en logeren thuis
Per 1 juli 2020 kunnen volwassen cliënten die dat willen in principe weer gaan logeren buiten Ipse de Bruggen. Ook hier geldt dat het belangrijk is om je daarbij te houden aan de richtlijnen van het RIVM (hygiënemaatregelen en afstand houden). De urgentie om te gaan logeren wordt vastgesteld in overleg met de manager en de gedragskundige en het aantal dagen verblijf moet passen binnen de indicatie of beschikking. 

Klachten
Zodra er de minste verdenking is op coronagerelateerde klachten bij de cliënt of huisgenoten verwachten we dat u dit meldt, zodat meteen overlegd kan worden of het verblijf moet worden afgebroken. Bij verdenking treden de coronaprotocollen in werking (testen, gebruik van beschermingsmiddelen en quarantaine). In principe gaat de cliënt in quarantaine op de locatie waar hij zich bevond toen de verdenking ontstond, tenzij er goede redenen zijn om dat anders te doen. Dit moet zijn overlegd met de vertegenwoordiger, de zorgmanager, de arts en de gedragskundige.

Terugkeer op locatie
Met de persoonlijk begeleider en/of zorg-/regiomanager worden afspraken gemaakt bij terugkeer van bezoek of logeren naar de woning bij Ipse de Bruggen. Om risico’s te beperken, gaat de cliënt na terugkeer douchen en schone kleren aantrekken.

 

Ga terug