update 25 januari

Landelijk geldt tot in ieder geval 9 februari de regel van maximaal 1 bezoeker per keer en maximaal 1 bezoek per dag. In afstemming met een vertegenwoordiging van de CCR hebben we gekeken naar hoe we deze regel kunnen vertalen in een bezoekregeling die recht doet aan zowel de behoefte aan bezoek bij cliënten en verwanten, als aan de noodzaak om contacten zoveel mogelijk te beperken om het coronavirus buiten de deur te houden.

Dit heeft ertoe geleid dat de bezoekregeling er vanaf maandag 25 januari tot en met in ieder geval 12 februari als volgt uitziet:

  • Het bezoek aan cliënten wordt beperkt tot maximaal één bezoeker per keer, dus één persoon per cliënt.
  • De woonlocatie zorgt voor een planning voor bezoek.
  • Op basis van de lokale situatie (bijv. het aantal algemene ruimtes, de bezetting etc.) wordt gekeken hoeveel bezoekers per dag kunnen komen en hoe lang bezoek kan blijven.
  • De locatie deelt met verwanten hoe een bezoek kan worden aangevraagd en op welke momenten bezoek mogelijk is.
  • Tijdens het bezoek wordt in de algemene ruimtes (woonkamers, gangen, etc) door zowel bezoek als medewerkers een mondneusmasker gedragen.

Met het oog op de besmettelijkheid van de nieuwe variant(en) van het coronavirus vormt ook het veelvuldig mee naar huis nemen of thuis laten logeren van cliënten een risico en we vragen u om hier op een verantwoordelijke manier mee om te gaan.

We begrijpen, tot slot, dat het (verder) beperken van vrijheden teleurstellend is. Voor u, maar zeker ook voor uw verwant. We hopen van harte dat de eerste glimp van perspectief op ‘terug naar normaal’, die is ontstaan met het vaccineren van de eerste cliënten, zich in de praktijk snel zal vertalen in een versoepeling van maatregelen.

 

Ga terug