Update 22 december: Vaccinatie

Vanaf 8 januari kunnen medewerkers uit de gehandicaptensector als één van de eerste groepen door de GGD gevaccineerd worden. Het gaat hierbij om medewerkers met cliëntcontact. Verder is ons op dit moment bekend dat de vaccinatie van cliënten op z'n vroegst na 12 januari begintHet vaccineren van alle cliënten die bij ons een indicatie met behandeling hebben, zal binnen onze eigen organisatie plaatsvinden. De cliënten die geen indicatie met behandeling hebben, worden door hun huisarts uitgenodigd. Dit is de werkwijze die we ook hanteren bij de griepvaccinatieDe komende periode ontwikkelen we ook feitelijke informatie in begrijpelijke taal, om cliënten te ondersteunen. 

Effect van vaccineren 
Met het beschikbaar komen van vaccins gaan we een nieuwe fase van de coronapandemie in. Een vaccinatie beschermt niet alleen de gevaccineerde persoon, maar ook familie, vrienden, collega’s en kwetsbare groepen in de samenleving. Als er meer mensen gevaccineerd zijn, kan het virus minder om zich heen grijpen. En dus zijn er dan minder maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat het virus zich niet meer verspreidt.  

In zijn algemeenheid is dat een prettig vooruitzicht. Maar juist ook voor de cliënten van Ipse de Bruggen, voor wie de regels soms moeilijk te begrijpen of handhaven zijn, is een vaccin een goede stap terug naar de situatie van voor corona. We hopen dat we daardoor op termijn kunnen versoepelen bijvoorbeeld wat betreft bezoek en het afstand houden. 

Toestemming 
Als organisatie aan wie de zorg voor kwetsbare cliënten is toevertrouwd, zouden we graag zien dat zoveel mogelijk medewerkers en cliënten zich laten vaccineren. Het is echter een persoonlijke beslissing of iemand wel of niet gebruik maakt van de oproep voor het halen van een coronavaccin. 

Als een cliënt ter zake wilsonbekwaam is, beslist de wettelijke vertegenwoordiger. Over hoe dit toestemmingsproces wordt ingericht, is op dit moment nog geen uitsluitsel. Zodra er meer bekend is over dit proces, of over het moment waarop het vaccin beschikbaar is, informeren we daarover.  

 

Ga terug