Update 20 oktober aanpassing bezoekregeling

Voor het bezoek blijft er de mogelijkheid om te kijken wat er in welke situatie mogelijk is. Voor bezoek bekijken we de alternatieven en mogelijkheden met inachtneming van de risico’s en kwetsbaarheden en altijd in afstemming met verwanten. 

Uitzonderingen op groepsgrootte en anderhalve meter
De beperking van de maximale groepsgrootte van vier personen geldt niet voor zorgbegeleiders en de mensen die zij begeleiden. Daarnaast is er een uitzondering voor mensen met een handicap, als zij de anderhalve meter niet in acht kunnen nemen van hun begeleiders.

 

Ga terug