Update 20 mei 2020 Dagbesteding

Dagbesteding

De afgelopen tijd hebben we voor de cliënten die bij Ipse de Bruggen wonen zoveel mogelijk vervangende dagactiviteiten georganiseerd op de woningen. Inmiddels hebben we afgesproken om met ingang van 1 juni ook voor alle extramurale cliënten een vorm van dagbesteding aan te bieden, zoveel mogelijk op de eigen locaties van Ipse de Bruggen. De organisatie daarvan vraagt echter wel zorgvuldigheid, tijd en afstemming.

Met name vervoer is een aandachtspunt in de komende weken. Hierin nemen wij mee dat er een handreiking dagbesteding komt vanuit de VGN. De komende weken zult u lokaal op de hoogte worden gehouden hoe de dagbesteding gefaseerd weer voor iedereen op de dagbestedingslocaties vorm krijgt.

Wij doen ons best om zowel voor het verruimen van bezoek als voor het openen van de dagbesteding, binnen de algemene kaders, lokaal de maatregelen te treffen. We gaan binnen korte tijd heel veel activiteiten en communicatie organiseren. Dat betekent dat we niet iedereen tegelijkertijd kunnen informeren, omdat veel van de te nemen stappen maatwerk zijn. We hopen dat u daar begrip voor heeft. 

Vragen 
Bij algemene vragen rondom de regeling of Corona kunt u bellen met de Servicedesk 0800-99 88 777.

 

Ga terug