Update 19 januari vaccinatie

Ipse de Bruggen vaccineert de eerste cliënten met een verstandelijke beperking

Ipse de Bruggen heeft gisteren op landgoed Ursula in Nieuwveen Alphonso Martens gevaccineerd. Hij is daarmee een van de eerste cliënten met een verstandelijke beperking die is gevaccineerd tegen COVID-19. Ook cliënten van buurtschap Craeyenburch in Nootdorp en van landgoed Hooge Burch in Zwammerdam hebben gisteren het vaccin gekregen. De verwachting is dat komende dagen zo’n 1250 cliënten gevaccineerd kunnen worden. 
 

Na de vaccinatie liet Jolanda Vos, begeleider op de woning van Alphonso Martens weten dat ze blij is dat de eerste cliënten nu gevaccineerd zijn: “Als begeleiders werken we in de woning van cliënten, het is heel onnatuurlijk dat we dat nu moeten doen met een masker op. We hopen dat we met het vaccineren op termijn weer zonder kunnen werken. Ook zou het fijn zijn als er weer meer vrijheden komen voor de cliënten, bijvoorbeeld familiebezoek en verjaardagen vieren. En we hopen dat het normale dagelijkse ritme waar onze cliënten baat bij hebben weer meer terug kan komen.” 

Ook Jan van Hoek, voorzitter van de raad van bestuur, is blij met de eerste vaccinatie. “Het is van groot belang dat ook onze cliënten met een verstandelijke beperking beschermd zijn tegen corona. We hopen dat we hierdoor weer snel terug kunnen naar normale omstandigheden. Voor de zorg aan onze kwetsbare cliënten is dat van groot belang.”

Toestemming
Vorige week werd duidelijk dat door een gewijzigde vaccinatiestrategie van het ministerie van VWS nieuwe leveringen van het BioNTech/Pfizer-vaccin nu ook bestemd zijn voor cliënten die wonen in een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Toen bleek dat Ipse de Bruggen een van de eerste zorginstellingen was die kon beschikken over het vaccin, is een groep cliënten geselecteerd die in aanmerking zouden kunnen komen voor het vaccin. Vervolgens is schriftelijk toestemming gevraagd aan de cliënt als deze wilsbekwaam is of aan de wettelijk vertegenwoordiger.

Vaccinatierondes
Voor de cliënten die bij de geselecteerde groep horen, is zorgvuldig gekeken of er geen contra-indicaties zijn waardoor er (nu) niet gevaccineerd kan worden, zoals bijvoorbeeld allergieën en medicatie. Het vaccineren gebeurt onder verantwoordelijkheid van de Artsen Verstandelijk Gehandicapten. Na een eerste vaccinatieronde volgen er nog een tweetal rondes. Het is nog niet bekend wanneer die zullen plaatsvinden. Ook cliënten die op een andere locatie van Ipse de Bruggen wonen, kunnen worden gevaccineerd in één van de volgende vaccinatierondes. Daarbij kunnen wellicht ook andere vaccins worden gebruikt. Het is nog niet bekend wanneer deze vaccinatierondes plaatsvinden.

Ga terug