Update 15 januari Vaccinatie

Afgelopen week berichtten we over het versneld vaccineren van een deel van de cliënten. Inmiddels hebben we de bevestiging dat we komende maandag kunnen starten met het vaccineren van ongeveer 1.250 cliënten die wonen (op de landgoederen)in Nootdorp, Nieuwveen of Zwammerdam.

Naar het er nu uitziet kunnen we de overige cliënten die wonen bij Ipse de Bruggen en een indicatie ‘met behandeling’ hebben ook binnen een aantal weken vaccineren. We zullen daarom volgende week ook starten met het uitvragen van de overige toestemmingen. Aan de cliënt als hij of zij hier zelf over kan beslissen en anders aan de wettelijke vertegenwoordigers.

In tegenstelling tot de gebruikelijk situatie waarin u contact heeft met de woning, nemen wij voor het vragen van toestemming contact met de wettelijke vertegenwoordiger op vanuit de centrale organisatie. We verwachten eind volgende week iedereen gebeld te hebben wiens verwant in aanmerking komt voor een vaccin.

Contra-indicaties

Voordat we bellen controleren we of er geen sprake is van zogenaamde contra-indicaties. Dat zijn medische redenen waarom een cliënt het coronavaccin niet kan krijgen. Als er bijvoorbeeld sprake is van een allergie voor één van de bestanddelen van het vaccin, kan een cliënt het coronavaccin echt niet krijgen. Daarnaast kunnen er redenen zijn waarom het vaccin op dit moment niet kan worden toegediend, bijvoorbeeld als de cliënt de afgelopen vier weken een corona-infectie heeft doorgemaakt of als er medicatie wordt gebruik voor de bloedstolling en de waardes die daarbij horen niet stabiel zijn. In die gevallen gaan we zo nodig met een specialist in gesprek en kijken we of er op een later moment mogelijk wel gevaccineerd kan worden. Als een cliënt niet gevaccineerd mag worden, dan wordt de cliënt en/of de wettelijke vertegenwoordiger hierover geïnformeerd.

Vaccinatie niet door Ipse de Bruggen
Vanuit de overheid is bepaald dat de verantwoordelijkheid voor vaccinatie ligt bij de partij die de verantwoordelijkheid draagt voor iemands medische zorg. Voor de hierboven genoemde groepen ligt die bij de artsen verstandelijk gehandicapten van Ipse de Bruggen en daarom wordt onder hun verantwoordelijkheid gevaccineerd. Cliënten die bij Ipse de Bruggen wonen en een eigen huisarts hebben, ontvangen volgens de standaardregel een uitnodiging van de huisarts. Wij zullen voor deze groep cliënten wel in contact proberen te treden met de huisarts om de vaccinatie waar nodig te begeleiden.

Cliënten die naar de dagbesteding van Ipse de Bruggen gaan en thuis of bij een andere zorginstelling wonen, worden gevaccineerd door de huisarts of de arts van de zorginstelling waar zij wonen. Ook ambulante cliënten en cliënten van WMO Maatwerk vallen onder de reguliere huisartsenzorg.

 

Ga terug