Update 12 januari aanpassing bezoekregeling

Het uitgangspunt is dat cliënten bezoek moeten kunnen ontvangen. Ook als er verdenkingen of besmettingen zijn op de locaties wordt gekeken welke contactvorm mogelijk is met bijvoorbeeld mantelzorgers en 1 familielid of naaste van een cliënt en de cliëntenvertrouwenspersoon.

Vanaf het moment van testen bekijken we (zorgmanager, arts en gedragskundige) op woningniveau op welke manier bezoek gerealiseerd kan worden. Hierbij maken we een afweging tussen het psychisch welzijn en de medische kwetsbaarheid van de cliënt/cliënten. De mate waarin bezoek is toegestaan kan verschillen. Er kunnen omstandigheden zijn, bijvoorbeeld het aantal besmettingen en de beperkte mogelijkheden van isolatie, waardoor het tijdelijk niet mogelijk is om bezoek op de woning toe te laten. Bij besmettingen is het van belang dat we terughoudend zijn met bezoek. Dit betekent dat in samenspraak met ouders/wettelijk vertegenwoordigers onderzocht wordt welke alternatieve vorm van bezoek dan nog wel mogelijk is.

 

Ga terug