update 10 januari 2021 vaccinatie

Eind december deelden we met u dat we ons voorbereidden op het vaccineren van zowel medewerkers als cliënten. In de vaccinatiestrategie van de overheid stond dat beide groepen als één van de eerste groepen in aanmerking zou komen. Graag delen we de meest recente informatie over het vaccineren met u.  

Vaccineren cliënten 
Helaas hebben we op dit moment vanuit het ministerie van VWS en het RIVM nog geen startdatum ontvangen voor het vaccineren van bij ons wonende cliënten die een ‘indicatie met behandeling’ hebben. Het vaccin waarvoor zij in eerste instantie in aanmerking zouden komen, Moderna, is inmiddels goedgekeurd door het Europees Medicijnagentschap en daarnaast lijken cliënten nu ook in aanmerking te komen voor het vaccin van PfizerEen en ander staat echter nog niet vast. Wanneer we meer informatie hebben, delen we die met u.  

Toestemmingen 
Afgelopen vrijdag ontvingen we wel de toestemmingsformulieren van het RIVM waarop cliënten, of als zij dat zelf niet kunnen wettelijke vertegenwoordigers, kunnen aangeven of zij toestemming geven voor het vaccin en voor het delen van vaccinatiegegevens met het RIVM. We zullen de cliënten en vertegenwoordigers die het betreft op heel korte termijn informatie en de toestemmingsformulieren toesturen. Het gaat hierbij om cliënten wonend bij Ipse de Bruggen met een ‘indicatie met behandeling’. 

Extra informatie 
In nauw overleg met het ministerie van VWS is er een module over coronavaccinatie ontwikkeld door Steffie.nl
Ook ontwikkelden wijzelf informatie in begrijpelijke taal (met ondersteunende picto’s) die kan helpen bij uitleg over het vaccin aan uw verwant. Daarnaast beantwoordt de heer Spaan, hoogleraar virologie en voorzitter van de raad van toezicht van Ipse de Bruggen in deze film een aantal veelgestelde vragen.     

Vaccineren medewerkers 
Inmiddels kunnen in Nederland zorgmedewerkers met cliëntcontact worden gevaccineerd. In eerste instantie zullen medewerkers uit de verpleeghuissector worden uitgenodigd. Daarna zullen medewerkers uit de gehandicaptensector een uitnodiging ontvangen, als de VGN hiervoor het startsein geeft. We krijgen op dit moment steeds meer signalen dat dit mogelijk naar februari verschuift.    

De Gezondheidsraad heeft al vanaf het begin geadviseerd om de meest kwetsbare groepen het eerst te vaccineren. Voor de inzet van het vaccin van Pfizer is daar in eerste instantie van afgeweken om logistieke redenen. Het vaccin wordt geleverd in grote verpakkingen en moet op zeer lage temperatuur bewaard worden. Als alternatief is toen besloten om niet de bewoners van instellingen te vaccineren, maar de medewerkers. Om op die manier toch de veiligheid van de meest kwetsbaren te vergroten. Inmiddels is het logistiek wél mogelijk om ook cliënten met het Pfizervaccin te vaccineren en die route wordt nu door de overheid ingeslagen.  

Vervolg 
VGN, onze brancheorganisatie, dringt er bij het ministerie van VWS op aan om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over het moment waarop zowel medewerkers als cliënten gevaccineerd zullen worden. We zullen hierover informeren zodra er duidelijkheid is.  

 

Ga terug