Nieuwe richtlijnen Kortdurend Verblijf

Algemeen 

  • Kinderen tot en met 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 
  • De begeleiders op de locatie houden wel altijd onderling 1,5 meter afstand.
  • Bij volwassen cliënten streven we ernaar om 1,5 meter onderling te bewaren, maar dit is gezien het ontwikkelingsniveau van cliënten niet altijd realistisch te hanteren.
  • Fysiek contact tussen kinderen en volwassenen zullen we uiteraard niet onnodig hebben, maar is niet te voorkomen.
  • Meerdere keren per dag wassen zowel de kinderen als begeleiders hun handen.
  • Er zijn niet meer medewerkers op de locatie aanwezig dan strikt noodzakelijk.
  • Achterwacht bij calamiteiten is vanzelfsprekend geregeld op de groep.

Op de Groep

  • Begeleiders switchen niet van groep gedurende de dag.
  • Reguliere groepsgrootte voor groepen met kinderen tot en met 18 jaar. Beperkte groepsgrootte (maximaal vier) voor groepen met volwassenen of groepen met volwassenen en minderjarigen.
  • Ouders komen niet op de groep, besprekingen vinden telefonisch of digitaal plaats.

Halen en brengen 
Wij verzoeken u uw kind zelf te brengen en te halen. U betreedt het gebouw niet. Een begeleider van de groep neemt voorafgaand aan het tijdelijk verblijf contact met u op om afspraken te maken over de plek en de tijd i.v.m. brengen en halen.

Schoonmaak 
Er is gedurende de dag extra aandacht voor de schoonmaak. Ook zorgmaterialen als een rolstoel of tillift worden met regelmaat schoongemaakt. 

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen 
Onze medewerkers dragen, zoals de richtlijn van het RIVM voorschrijft, geen preventieve beschermingsmiddelen (dus geen schorten, mondkapjes, handschoenen etc.) Alleen als medewerkers in een risicogroep vallen, kan de bedrijfsarts persoonlijke beschermingsmiddelen voorschrijven en dragen medewerkers deze wel preventief. Ook bij een sterk vermoeden van een besmetting wordt, als fysiek contact nodig is, gebruik gemaakt van beschermingsmiddelen.  

Bij ziekte van een medewerker 
Als een medewerker corona gerelateerde klachten heeft zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts dan laat hij zich testen en blijft hij bij voorkeur thuis (of werkt, als dit niet anders kan, met PBM) en laat zich testen). In overleg met de manager wordt gekeken wanneer een medewerker weer veilig aan het werk kan na ziek te zijn geweest. Als vervanging van een zieke begeleider noodzakelijk is, wordt er altijd een personeelslid van Ipse de Bruggen ingezet en geen uitzendkracht. Als het op geen enkele wijze lukt om vervanging bij ziekte te organiseren, dan kan de groep eerder of tijdelijk ‘gesloten’ worden.

Bij ziekte kind
Een kind met luchtwegklachten (hoesten, niezen, neusverkoudheid) en/of koorts houdt u thuis.
Als een van uw huisgenoten ook koorts en/of benauwdheidsklachten krijgt dan moet uw kind ook thuisblijven. Na overleg met de (persoonlijk) begeleider kan dan gekeken worden wanneer uw kind weer veilig terug kan komen naar de groep.

Mocht uw kind getest worden op Covid19, dan verzoeken wij u dit z.s.m. door te geven aan de begeleiding. Het is van groot belang dat wij dit weten.

Als uw kind chronische luchtwegklachten of hooikoorts heeft, dan kunt u de huisarts of kinderarts om advies vragen of zij het veilig genoeg achten dat uw kind naar onze locatie komt. Bij ziekte van uw kind, overlegt u zelf met de huisarts, kinderarts of GGD of het nodig is om uw kind te laten testen op Covid19. U informeert de begeleiding over de uitslag van de test. Als uw kind 72 uur zonder klachten is, mag het weer naar de groep komen.

Als uw kind gedurende de dag corona-gerelateerde klachten krijgt, dan gaat het direct uit de groep naar zijn/haar slaapkamer en wordt u gevraagd het kind zo snel mogelijk op te halen.Ga terug