Nieuwe richtlijnen

Voor de veiligheid van de kinderen en medewerkers, gelden er andere richtlijnen dan normaal op basis van de landelijke richtlijnen en brancheverenigingen. Hieronder leest u welke regels we hanteren als we per 1 juni weer open gaan.

Algemeen 

  • Kinderen tot en met 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 
  • De volwassenen op de locatie houden wel altijd onderling 1,5 meter afstand.
  • Fysiek contact tussen kinderen en volwassenen zullen we uiteraard niet onnodig hebben, maar is niet te voorkomen.
  • Meerdere keren per dag wassen zowel de kinderen als begeleiders hun handen.
  • We gebruiken papieren tissues bij kwijlen/niezen/hoesten en gooien deze na gebruik direct weg.
  • Cliënten en medewerkers die ziek zijn (koorts en/of luchtwegklachten) blijven thuis.

Op de Groep

  • Begeleiders switchen niet van groep gedurende de dag.
  • Ouders komen niet op de groep, besprekingen vinden telefonisch of digitaal plaats.
  • Groepsbehandelingen door therapeuten en paramedici vinden vanaf 1 juli weer plaats.

Halen en brengen 
Indien uw kind voorheen met het taxivervoer werd gebracht en gehaald, dan kunt u daar nu ook weer gebruik van maken. Een begeleider van de groep neemt voorafgaand aan het tijdelijk verblijf contact met u op om afspraken te maken over de plek en de tijd i.v.m. brengen en halen.

Schoonmaak 
Er is gedurende de dag extra aandacht voor de schoonmaak. Ook zorgmaterialen als een rolstoel of tillift worden met regelmaat schoongemaakt. 

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen 
Onze medewerkers dragen, zoals de richtlijn van het RIVM voorschrijft, geen preventieve beschermingsmiddelen (dus geen schorten, mondkapjes, handschoenen etc.) Alleen als medewerkers in een risicogroep vallen, kan de bedrijfsarts persoonlijke beschermingsmiddelen voorschrijven en dragen medewerkers deze wel preventief. Ook bij een sterk vermoeden van een besmetting wordt, als fysiek contact nodig is, gebruik gemaakt van beschermingsmiddelen.  

Bij ziekte van een medewerker 
Als een medewerker verkouden is en/of koorts heeft (38 graden of hoger), dan laat de medewerker zich testen en blijft thuis tot hij/zij 24 uur klachtenvrij is. Gebeurt dit op het werk, dan gaat de medewerker direct naar huis (er is standaard vervanging geregeld). Als vervangen van een zieke begeleider noodzakelijk is, wordt er altijd een personeelslid van Ipse de Bruggen ingezet en geen uitzendkracht. Als het op geen enkele wijze lukt om vervaninging bij ziekte te organisaeeren, dan kan de groep eerder 'tijdelijk' gesloten worden. 

Bij ziekte kind
Kinderen tot en met 6 jaar mogen naar de locatie komen als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder koorts. (Dit geldt niet als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen bij COVID-19).

Kinderen ouder dan 6 jaar met koorts of (flinke) verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius, komen in principe niet naar het KDC. Zij komen ook niet als iemand anders in het gezin deze klachten heeft.

Kinderen kunnen, net als iedereen vanaf 1 juni, worden getest op Corona.
Bij een negatieve test (dus niet besmet) mogen zij weer komen. Let wel: bij duidelijke verergering/verandering van klachten moet het testen heroverwogen worden.

Als uw kind chronische luchtwegklachten of hooikoorts heeft, dan kunt u de huisarts of kinderarts om advies vragen of zij het veilig genoeg achten dat uw kind naar onze locatie komt. Bij ziekte van uw kind, overlegt u zelf met de huisarts of kinderarts of het nodig is om uw kind te laten testen op Covid19. U informeert de begeleiding over de uitslag van de test. Als uw kind 72 uur zonder klachten is, mag het weer naar de groep komen. 

Als uw kind gedurende de dag corona-gerelateerde klachten krijgt, dan gaat het direct uit de groep naar zijn/haar slaapkamer en wordt u gevraagd het kind zo snel mogelijk op te halen.

Als een van de huisgenoten koorts en/of benauwdheidsklachten krijgt dan moet het kind ook thuisblijven zie ook; https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen.

Als een kind na een verkoudheid zonder koorts (en niet getest) 24 uur klachtenvrij is dan mag hij/zij weer naar de groep komen. Als een kind na ziekte met koorts (en niet getest) 72 uur koortsvrij is dan mag hij/zij weer naar de groep komen. Advies van NVAVG/Verenso: 72 uur klachtenvrij (omdat er bij deze doelgroep vaker aspecifieke symptomen kunnen voorkomen) Een kind kan eerder komen indien er een test is afgenomen en deze negatief is.

Ouders overleggen met de persoonlijk begeleider wanneer een kind weer naar de groep kan komen.

 

Ga terug