Nieuwe richtlijnen

Voor de veiligheid van de kinderen en medewerkers, gelden er aangepaste richtlijnen. Deze zijn gebaseerd op de landelijke richtlijnen en die van de brancheverenigingen. Hieronder leest u welke regels we hanteren met ingang van de heropening op 1 juni 2020.

Algemeen 

  • Kinderen tot en met 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 
  • De volwassenen op de locatie houden wel altijd onderling 1,5 meter afstand.
  • Fysiek contact tussen kinderen en volwassenen zullen we uiteraard niet onnodig hebben, maar is niet te voorkomen.
  • Meerdere keren per dag wassen zowel de kinderen als begeleiders hun handen.
  • We gebruiken papieren tissues bij kwijlen/niezen/hoesten en gooien deze na gebruik direct weg.
  • Cliënten en medewerkers die ziek zijn (koorts en/of luchtwegklachten) blijven thuis.

Op de Groep

  • Begeleiders switchen niet van groep gedurende de dag.
  • Ouders komen niet op de groep, besprekingen vinden telefonisch of digitaal plaats.
  • Groepsbehandelingen door therapeuten en paramedici vinden vanaf 1 juli weer plaats.

Halen en brengen 
Indien uw kind voorheen met het taxivervoer werd gebracht en gehaald, dan kunt u daar nu ook weer gebruik van maken. Een begeleider van de groep neemt voorafgaand aan het tijdelijk verblijf contact met u op om afspraken te maken over de plek en de tijd i.v.m. brengen en halen.

Schoonmaak 
Er is gedurende de dag extra aandacht voor de schoonmaak. Ook zorgmaterialen als een rolstoel of tillift worden met regelmaat schoongemaakt. 

PBM en mondneusmaskers
Om verdere verspreiding van het virus af te remmen, heeft het OMT advies uitgebracht over het preventief gebruik van PBM in de zorg.

Bij Ipse de Bruggen geldt voor iedereen (begeleiders, cliënten, behandelaren, bezoekers, leveranciers en medewerkers services) verplicht gebruik van een niet-medisch mondkapje in de openbare binnenruimten van onze locaties. Dit geldt ook voor het Servicekantoor in Zoetermeer.

Als op een locatie een medisch mondkapje nodig is wordt dat door de begeleiding aangegeven. Ipse de Bruggen zorgt per direct voor de verstrekking van de medische mondkapjes.

Bij ziekte van een medewerker 
Als een medewerker verkouden is en/of koorts heeft (38 graden of hoger), dan laat de medewerker zich testen en blijft thuis tot hij/zij 24 uur klachtenvrij is. Gebeurt dit op het werk, dan gaat de medewerker direct naar huis (er is standaard vervanging geregeld). Als vervangen van een zieke begeleider noodzakelijk is, wordt er altijd een personeelslid van Ipse de Bruggen ingezet en geen uitzendkracht. Als het op geen enkele wijze lukt om vervanging bij ziekte te organiseren, dan kan de groep eerder 'tijdelijk' gesloten worden.

Bij ziekte kind
Kinderen tot en met 12 jaar mogen naar de locatie komen als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder koorts. (Dit geldt niet als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen bij COVID-19).

Kinderen ouder dan 12 jaar met koorts of (flinke) verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius, komen niet naar het KDC. Zij komen ook niet als iemand anders in het gezin deze klachten heeft.

Kinderen vanaf 12 jaar kunnen, net als iedereen vanaf 1 juni, worden getest op Corona. Het kind tot en met 12 jaar hoeft niet getest te worden voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts
Bij een negatieve test (dus niet besmet) mogen zij weer komen. Let wel: bij duidelijke verergering/verandering van klachten moet het testen heroverwogen worden.

Als uw kind chronische luchtwegklachten of hooikoorts heeft, dan kunt u de huisarts of kinderarts om advies vragen of zij het veilig genoeg achten dat uw kind naar onze locatie komt. Bij twijfel kan gevraagd worden om uw kind van 12 jaar en ouder toch te laten testen. Bij ziekte van uw kind, overlegt u zelf met de huisarts of kinderarts of het nodig is om uw kind te laten testen op Covid19. U informeert de begeleiding over de uitslag van de test. Als uw kind 24 uur zonder klachten is, mag het weer naar de groep komen (zie beslisboom). 

Als uw kind gedurende de dag corona-gerelateerde klachten krijgt, dan gaat het direct uit de groep naar zijn/haar slaapkamer en wordt u gevraagd het kind zo snel mogelijk op te halen.

Als een van de huisgenoten koorts en/of benauwdheidsklachten krijgt dan moet het kind ook thuisblijven zie beslisboom;

Als het kind 24 uur geen benauwdheid, hoesten of koorts meer heeft gehad en niemand binnen het huishouden heeft koorts, benauwdheid of is positief getest, dan kan het kind weer naar de zorglocatie komen.

Ouders overleggen met de persoonlijk begeleider wanneer een kind weer naar de groep kan komen.

 

Ga terug