Kort verblijf richtlijnen per 1 februari

Algemeen 

 • Kinderen tot en met 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 
 • De begeleiders op de locatie houden wel altijd onderling 1,5 meter afstand.
 • Bij volwassen cliënten streven we ernaar om 1,5 meter onderling te bewaren, maar dit is gezien het ontwikkelingsniveau van cliënten niet altijd realistisch te hanteren.
 • Fysiek contact tussen kinderen en volwassenen zullen we uiteraard niet onnodig hebben, maar is niet te voorkomen.
 • Meerdere keren per dag wassen zowel de kinderen als begeleiders hun handen.
 • Er zijn niet meer medewerkers op de locatie aanwezig dan strikt noodzakelijk.
 • Achterwacht bij calamiteiten is vanzelfsprekend geregeld op de groep.
 • Er wordt gewerkt met twee vaste wisseldagen per week.

Op de Groep

 • Begeleiders switchen niet van groep gedurende de dag.
 • Reguliere groepsgrootte.
 • Ouders komen niet op de groep, besprekingen vinden telefonisch of digitaal plaats.

Halen en brengen 
Wij verzoeken u uw kind zelf te brengen en te halen. U betreedt het gebouw niet. Een begeleider van de groep neemt voorafgaand aan het tijdelijk verblijf contact met u op om afspraken te maken over de plek en de tijd i.v.m. brengen en halen.

Schoonmaak 
Er is gedurende de dag extra aandacht voor de schoonmaak. Ook zorgmaterialen als een rolstoel of tillift worden met regelmaat schoongemaakt. 

PBM en mondneusmaskers
Om verdere verspreiding van het virus af te remmen, heeft het OMT advies uitgebracht over het preventief gebruik van PBM in de zorg.

Bij Ipse de Bruggen geldt voor iedereen (begeleiders, cliënten, behandelaren, bezoekers, leveranciers en medewerkers services) verplicht gebruik van een niet-medisch mondkapje in de openbare binnenruimten van onze locaties. Dit geldt ook voor het Servicekantoor in Zoetermeer.

Als op een locatie een medisch mondkapje nodig is wordt dat door de begeleiding aangegeven. Ipse de Bruggen zorgt per direct voor de verstrekking van de medische mondkapjes.

Bij ziekte van een medewerker 
Als een medewerker corona gerelateerde klachten heeft zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts dan laat hij zich testen en blijft hij/zij thuis. In overleg met de manager wordt gekeken wanneer een medewerker weer veilig aan het werk kan na ziek te zijn geweest. Als vervanging van een zieke begeleider noodzakelijk is, wordt er altijd een personeelslid van Ipse de Bruggen ingezet en geen uitzendkracht. Als het op geen enkele wijze lukt om vervanging bij ziekte te organiseren, dan kan de groep eerder of tijdelijk ‘gesloten’ worden.

Bij ziekte kind
Kinderen met verhoging, koorts of (flinke) verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn of lichte hoest , komen niet naar het kortdurend verblijf. Zij komen ook niet als iemand anders in het gezin deze klachten heeft.

Kinderen kunnen worden getest op Corona. Neem hiervoor contact op met de GGD. Bij een negatieve test (dus niet besmet) mogen zij weer komen. Let wel: bij duidelijke verergering/verandering van klachten moet het testen heroverwogen worden.

Als uw kind gedurende de dag corona-gerelateerde klachten krijgt, dan gaat het direct uit de groep en wordt u gevraagd het kind zo snel mogelijk op te halen.

Als voorafgaand aan het logeren één van de huisgenoten koorts en/of benauwdheidsklachten krijgt dan moet het kind ook thuisblijven. Zie hiervoor ook de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine

Wanneer is een kind of volwassene die ziek is geweest weer welkom op het kortdurend verblijf.
Voor uw kind geldt dat het kind minimaal 24 uur klachtenvrij moet zijn (denk hierbij aan koorts door oorontsteking, buikgriep, etc) meer heeft gehad voor het weer naar de locatie kan komen. Uiteraard alleen als iedereen in het huishouden waartoe het kind behoort geen covid-19 klachten heeft.

Voor iedereen die Covid-19 heeft  geldt dat het kind/medewerker minimaal 24 uur klachtenvrij is en dat het minimaal 7 dagen gelden is dat  het kind/medewerker ziek is geworden. Pas dan kan het weer naar de locatie komen. Uiteraard alleen als iedereen in het huishouden waartoe het kind/medewerker behoort klachtenvrij is.

Ouders overleggen met de begeleiding wanneer een kind weer naar de groep kan komen.

 

Ga terug