Kinderdienstencentra

Alle kinderdienstencentra, vroegbehandelgroepen, GONS (Gespecialiseerde Opvang Na School) en de naschoolse dagbehandeling van Ipse de Bruggen zijn vanaf 11 mei open voor kinderen tot en met 12 jaar. Vanaf 2 juni geldt dit ook voor de kinderen tussen 13 en 18 jaar.

Nieuwe richtlijnen per 1 juni
Voor de veiligheid van de kinderen en medewerkers, gelden er andere richtlijnen dan normaal. We vragen u vriendelijk om deze regels goed door te nemen en ze in acht te nemen.

Lees hier welke regels we hanteren per 1 juli.  

Hoe borgen we veiligheid bij het open gaan?
Een projectteam heeft op basis van informatie van het RIVM en de VGN een algemene richtlijn voor Ipse de Bruggen ontwikkeld voor de heropening. Hierin is rekening gehouden met een aantal aspecten die specifiek zijn voor de gehandicaptenzorg (in vergelijking met (speciaal) onderwijs) en er staat in beschreven onder welke voorwaarden en met welke maatregelen de locaties weer veilig kunnen openen.

Op hoofdlijnen vertelt de richtlijn dat we werken met de reguliere groepsgrootte, welke persoonlijke hygiënemaatregelen we hanteren, hoe we omgaan met de schoonmaak van ruimtes en speelgoed/gebruiksvoorwerpen, hoe het gaat met brengen/halen van de kinderen et cetera.

 

 

 

Ga terug