KDC richtlijnen per vanaf 1 februari

Algemeen 

 • Als een kind verkouden is, koorts of benauwdheid heeft, dan blijft het kind thuis. Wij raden aan om uw kind te laten testen. Uitzondering zijn kinderen met bekende chronische luchtwegklachten, Astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.  Voor de meest actuele informatie over de richtlijnen voor verkouden kinderen verwijzen wij u naar de landelijke website van de overheid: https://lci.rivm.nl/index.php/langdurig-neusverkouden-kinderen
 • Als iemand in het huishouden koorts of benauwdheid heeft of positief getest is op Covid-19, dan blijft het kind thuis.
 • Een kind blijft ook thuis als een van de huidgenoten ziek is (koorts en/of benauwdheid) of positief getest is op covid-19. Zie richtlijnen Rijksoverheid: 
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona
 • Kinderen tot en met 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 • De volwassenen op de locatie houden wel altijd onderling 1,5 meter afstand.
 • Fysiek contact tussen kinderen en volwassenen zullen we uiteraard niet onnodig hebben, maar is niet te voorkomen.
 • Meerdere keren per dag wassen zowel de kinderen als begeleiders hun handen.
 • We gebruiken papieren tissues bij kwijlen/niezen/hoesten en gooien deze na gebruik direct weg.
 • Medewerkers die ziek zijn en/of terugkeren uit een oranje gebied laten zich testen en blijven thuis.
 • Medewerkers gebruiken in de algemene ruimtes een niet medisch mondkapje. Op EMB groepen of groepen met fysiek kwetsbare kinderen van 13 jaar en ouder maken medewerkers gebruik van een medisch mondneus masker.

 Op de Groep

 • Begeleiders switchen niet van groep gedurende de dag.
 • Ouders komen niet op de groep, besprekingen vinden telefonisch of digitaal plaats.
 • Groepsbehandelingen door therapeuten en paramedici vinden zoveel mogelijk plaats, met een beperkt aantal groepen per dag.

Halen en brengen 
Ouders komen niet binnen op de locaties of in de groepen. Overleg met ouders kan telefonisch of digitaal plaatsvinden. Behandelplanbesprekingen en evaluaties vinden digitaal of telefonisch plaats.

Schoonmaak 
Er is gedurende de dag extra aandacht voor de schoonmaak. Ook zorgmaterialen als een rolstoel of tillift worden met regelmaat schoongemaakt. 

PBM en mondneusmaskers
Bij Ipse de Bruggen geldt voor iedereen (begeleiders, cliënten, behandelaren, bezoekers, leveranciers en medewerkers services) verplicht gebruik van een niet-medisch mondkapje in de openbare binnenruimten van onze locaties.

Dit betekent voor alle locaties van Kind en Jeugd dat medewerkers en externen op de gangen en in de gezamenlijke ruimtes (personeelskamer, wc, hal, etc) een niet medisch mondkapje dienen te dragen. Wij adviseren om dit ook te dragen tijdens de overdracht momenten buiten met ouders of vervoerders. Kinderen hoeven op de locatie geen mondkapje te dragen.

Wij geven het dringende advies om op de groepen met EMB cliënten en/of kwetsbare cliënten van 13 jaar en ouder te werken met een medisch mondneus masker type IIR.

Als op een locatie een medisch mondkapje nodig is wordt dat door de begeleiding aangegeven. Ipse de Bruggen zorgt per direct voor de verstrekking van de medische mondkapjes.

Bij ziekte van een medewerker 
Als een medewerker verkouden is en/of koorts heeft (38 graden of hoger), dan laat de medewerker zich testen en blijft thuis tot hij/zij 24 uur klachtenvrij is. Gebeurt dit op het werk, dan gaat de medewerker direct naar huis. Als vervangen van een zieke begeleider noodzakelijk is, wordt er altijd een personeelslid van Ipse de Bruggen ingezet en geen uitzendkracht. Als het op geen enkele wijze lukt om vervanging bij ziekte te organiseren, dan kan de groep 'tijdelijk' gesloten worden.

Bij ziekte kind
Kinderen  met verhoging, koorts of (flinke) verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn of lichte hoest , komen niet naar het KDC. Zij komen ook niet als iemand anders in het gezin deze klachten heeft.

Kinderen  kunnen, net als iedereen  worden getest op Corona. Neem hiervoor contact op met de GGD. Bij een negatieve test (dus niet besmet) mogen zij weer komen. Let wel: bij duidelijke verergering/verandering van klachten moet het testen heroverwogen worden.

Als uw kind gedurende de dag corona-gerelateerde klachten krijgt, dan gaat het direct uit de groep en wordt u gevraagd het kind zo snel mogelijk op te halen.

Als één van de huisgenoten koorts en/of benauwdheidsklachten krijgt dan moet het kind ook thuisblijven. Zie hiervoor ook de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine

Wanneer mag een kind dat ziek is geweest weer terugkomen naar de locatie
Als het  kind  ziek is (geen vermoeden op corona)  dan geldt dat het kind minimaal 24 uur klachtenvrij moet zijn (denk hierbij aan koorts door oorontsteking, buikgriep, etc) meer heeft gehad voor het weer naar de locatie kan komen. Uiteraard alleen als iedereen in het huishouden waartoe het kind behoort geen covid-19 klachten heeft.

Als een kind Covid-19 heeft dan geldt dat kind/medewerker minimaal 24 uur klachtenvrij is en dat het minimaal 7 dagen gelden is dat  het kind/medewerker ziek is geworden. Pas dan kan het weer naar de locatie komen. Uiteraard alleen als iedereen in het huishouden waartoe het kind/medewerker behoort klachtenvrij is.

Ouders overleggen met de persoonlijk begeleider wanneer een kind weer naar de groep kan komen.

Besmetting op een locatie
Als er 1 besmetting is op een KDC locatie dan blijft het KDC in principe open en worden er aanvullende maatregelen genomen. Ouders worden hierover geïnformeerd. Bij 2 besmettingen of meer wordt naar een oplossing op maat gezocht variërend van sluiting van 1 groep, meerdere groepen of een gehele locatie.

 

Ga terug