Facturatie PGB-houders

Wij wachten de specifieke landelijke richtlijnen rondom registratie en facturatie inzake PGB af alvorens wij u een factuur sturen.

Indien u van ons maandelijks een factuur ontvangt op basis van werkelijke registratie, kan het ontvangst wat langer duren dan u gewend bent van ons. Wij wachten de specifieke landelijke richtlijnen rondom registratie en facturatie inzake PGB af alvorens wij u een factuur sturen. Deze richtlijnen zijn op dit moment nog niet precies bekend.

Wij vragen u om de huidige afspraken niet aan te passen, zoals de SVB adviseert:

VWS heeft met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG, voor de Wmo en Jeugdwet) en Zorgverzekeraars Nederland (voor de Wlz) afspraken gemaakt over het doorbetalen van gecontracteerde natura- en pgb-zorgaanbieders, ook als zorg en ondersteuning niet of anders wordt geleverd. Ook wordt van (Wlz)-zorgaanbieders verwacht dat zij bij de facturatie naar budgethouders specificeren welke zorg wel en niet geleverd is tot 1 juni.

Zie ook: https://www.svb.nl/nl/pgb/nieuws-coronavirus/maatregel-corona-en-pgb-doorbetalen-van-zorg-die-niet-geleverd-is

Zie ook: https://www.pgb.nl/niet-geleverde-zorg-bijhouden/

U kunt zo nodig extra budget aanvragen bij de gemeente of het zorgkantoor (waar u momenteel al afspraken mee heeft) om de zorg thuis beter te kunnen organiseren. De procedures zijn aangepast zodat dit versneld wordt geregeld. Voor eventuele vragen verwijzen wij u naar de gemeente of het zorgkantoor waar u al contact mee heeft.

Op het moment dat wij u een factuur sturen voor zowel de geleverde als de niet geleverde zorg, zullen wij u informeren over de wijze waarop wij de factuurbedragen hebben berekend. Uiteraard volgen we daarbij de landelijke richtlijnen.

Wij adviseren u daarnaast om deze website regelmatig te raadplegen voor nieuwe informatie.

 

Ga terug