Expertisecentrum

In overleg met alle betrokkenen willen we tot de best mogelijke oplossing komen. Dit verschilt per locatie of de woonvoorziening van de cliënt. Daarom ontvangt u verdere informatie via de persoonlijk begeleider of de zorg-/regiomanager.

Het Expertisecentrum heeft vanaf 2 juni de behandelingen gefaseerd opgestart. Dit gebeurt in afstemming met betrokken gedragskundigen en zorgmanagers. De poliklinieken van het Expertisecentrum blijven de behandeling nog via beeldbellen/telefonisch geven.

Planbare urgente zorg vindt plaats in behandelruimten. Behandelingen vinden nog niet plaats op de woningen! Tandheelkunde start vanaf 15 juni met inplannen van niet urgente planbare zorg in de behandelruimten. Medisch geïndiceerde pedicure behandeling kan in een ruimte buiten de woning worden afgesproken.

Planbare behandelingen op dagbestedingslocaties en woningen vanaf 1 juli in overleg met de locatie. Voor Kind & Jeugd is deze fase al gestart, omdat het risico in en voor deze groep kleiner is en behandelaren vaak al onderdeel zijn van het team.

 

ga terug