Cliënten Ipse de Bruggen versneld gevaccineerd

Ipse de Bruggen is door het ministerie van VWS uitgenodigd om al komende week (vanaf 18 januari) een deel van de cliënten te vaccineren met het Pfizer vaccin. We zijn erg blij met deze stap die de zorg aan deze cliënten veiliger zal maken en op termijn zicht geeft op het versoepelen van de coronamaatregelen. Na deze eerste vaccinatieronde volgen er nog een tweetal rondes. Het is nog niet bekend wanneer die zullen plaatsvinden.

Om welke cliënten gaat het?
Om deel te nemen aan het versneld vaccineren heeft het ministerie van VWS een aantal randvoorwaarden gesteld. Onder andere dat het vaccin slechts over maximaal drie locaties mag worden verspreid.

In de praktijk betekent dit dat in deze eerste ronde alleen de cliënten die wonen op het landgoed in Nootdorp, Nieuwveen of Zwammerdam in aanmerking komen voor het vaccin volgende week. Voor de cliënten die bij de geselecteerde groep horen, wordt door de artsen zorgvuldig gekeken of er geen contra-indicaties zijn waardoor er (nu) niet gevaccineerd kan worden (zoals bijvoorbeeld allergieën en medicatie). We weten op dit moment nog niet hoeveel vaccins er maximaal geleverd worden en zijn hierover in overleg met het RIVM. We gaan ervan uit dat iedereen die nu toestemming geeft komende week gevaccineerd kan worden. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de Artsen Verstandelijk Gehandicapten.

Bij de vaccinatie worden jeugdigen tot 18 jaar niet meegenomen omdat de vaccins door de EMA nog niet zijn goedgekeurd.

Toestemming
Voor het toedienen van het coronavaccin is toestemming nodig. Die vragen we van de cliënt zelf als deze wilsbekwaam is of aan de wettelijke vertegenwoordiger als de cliënt wilsonbekwaam is. Voor cliënten verloopt het vragen van toestemming via de woning/begeleiding. Vertegenwoordigers van wilsonbekwame cliënten bellen we de komende paar dagen met de vraag of de cliënt wel of niet het coronavaccin mag krijgen.

Vaccinatie overige cliënten
Cliënten die wonen op een andere locatie, cliënten die zelf nog twijfelen of waarvan de wettelijke vertegenwoordiger nog twijfelt, kunnen worden gevaccineerd in één van de volgende vaccinatierondes. Het is nog niet bekend wanneer deze vaccinatierondes plaatsvinden.

 

Ga terug