Aanpassing bezoekregeling

In overleg met alle betrokkenen willen we tot de best mogelijke oplossing komen. Dit verschilt per locatie of de woonvoorziening van de cliënt. Daarom ontvangt u verdere informatie via de persoonlijk begeleider of de zorg-/regiomanager.

Update 16 november

Het is heel fijn dat er bij de laatste maatregelen vanuit de overheid geen extra beperkingen zijn opgelegd voor bezoek aan uw verwant/van uw verwant. Samen met de branchevereniging VGN zijn er richtlijnen opgesteld hoe er binnen de gehandicaptenzorg omgegaan wordt met de nu geldende bezoekregeling. Dat betekent dat we zoeken naar mogelijkheden om het bezoek in verschillende vormen door te laten gaan.

Als er besmettingen of verdenkingen van besmettingen zijn op locaties van u of uw verwant moeten we natuurlijk wel extra voorzichtig zijn. Dan kan het toch voorkomen dat we het fysieke bezoek tijdelijk stop moeten zetten. Hierbij wordt altijd een afweging gemaakt tussen het psychisch welzijn en de medische kwetsbaarheid van u of uw verwant. De beperkingen, het uitstellen van bezoek en de tijdelijke alternatieve manieren van contact, zoals bijvoorbeeld (video) bellen/appen, wordt altijd afgestemd met u als cliënt/verwant in samenspraak met arts en gedragskundige.   

 

Eerdere berichtgeving

Ga terug