Aanpassing bezoekregeling

In overleg met alle betrokkenen willen we tot de best mogelijke oplossing komen. Dit verschilt per locatie of de woonvoorziening van de cliënt. Daarom ontvangt u verdere informatie via de persoonlijk begeleider of de zorg-/regiomanager.

Update 3 juli

Per 1 juli wordt het bezoek aan cliënten uitgebreid tot 4 vaste bezoekers uit kleine kring (ouders, broers, zussen, (vaste) vriend(in)). Vanaf 15 juli geldt er geen beperking meer aan het aantal bezoekers. 

We hebben verschillende bezoekvormen waarbij we kijken naar de medische risicofactoren en het vermogen om 1,5 meter afstand te houden. Dat betekent dat bezoek bijvoorbeeld buiten ontvangen wordt of met een fysieke scheiding. Bij een kwetsbare cliënt kan een mondneusmasker gebruikt worden.

-> Bekijk hier het stroomschema en de verschillende bezoekvormen

Alle cliënten ontvangen met ingang van 15 juni een veilige vorm van bezoek. Cliënten die thuis zijn en voor wie de zorg door verwanten te zwaar wordt, kunnen terugkeren naar de woning. Dit in afstemming met de persoonlijk begeleider van de cliënt en overweging van het besmettingsrisico.

Familie thuis bezoeken en logeren thuis

Uiterlijk 1 juli kunnen cliënten familie thuis bezoeken en logeren. Ipse de Bruggen volgt hierin de richtlijnen van het RIVM. Er wordt verwacht dat cliënten en ouders zich ook aan de RIVM-regels houden.

Omdat het feitelijk onmogelijk is om anderhalve meter afstand te houden tijdens het bezoek of  logeren thuis, is het maatwerk om te bepalen welke mogelijkheden er voor een cliënt zijn. Als een cliënt kwetsbaar is en er risico op besmetting is, wordt in overleg tussen de arts, gedragskundige en zorgmanager besloten of de cliënt op bezoek kan gaan of kan gaan logeren.

Klachten
Zodra er de minste verdenking is op coronagerelateerde klachten bij de cliënt of huisgenoten verwachten we dat u dit meldt, zodat meteen overlegd kan worden of het verblijf moet worden afgebroken. Bij verdenking treden de coronaprotocollen in werking (testen, gebruik van beschermingsmiddelen en quarantaine). In principe gaat de cliënt in quarantaine op de locatie waar hij zich bevond toen de verdenking ontstond, tenzij er goede redenen zijn om dat anders te doen. Dit moet zijn overlegd met de vertegenwoordiger, de zorgmanager, de arts en de gedragskundige.

Terugkeer op locatie
Met de persoonlijk begeleider en/of zorg-/regiomanager worden afspraken gemaakt bij terugkeer van bezoek of logeren naar de woning bij Ipse de Bruggen. Om risico’s te beperken, gaat de cliënt na terugkeer douchen en schone kleren aantrekken.

 

Ga terug